SUNDSVALL BASEBOLL SOFTBOLL CLUB MOSQUITOES
ORGANISATION


Sundsvall Baseboll Softboll Club

E-post: styrelsen@mosquitoes.se
PostGiro: 94 23 94-8
Föreningsnummer: 21496-53
Org. nummer: 889202-2503
STYRELSE

Ordförande
Eva Svensk
e-post: eva.svensk@mosquitoes.se
tel: 060-614968(b), 070-3150351

Sekreterare
Anders Bergvick
e-post: anders.bergvick@mosquitoes.se
tel: 070-632 38 82

Kassör
Monica Hedström
e-post: monica.hedstrom@mosquitoes.se
tel: 060-120912(b)

Ledamöter
Elisabeth Margenberg
e-post: elisabeth.margenberg@mosquitoes.se
tel: 070-357 80 71

Suppleanter
Per Sahlin
e-post: per.sahlin@mosquitoes.se
tel: 060-173777(b), 070-5890035

Kennet Thorsell
e-post: kennet.thorsell@mosquitoes.se
tel: 070-373 90 01

Revisorer
Lars Jonsson
e-post: @mosquitoes.se
tel: 060-122289, 070-2613187

Kent Sjölund
e-post: kent.sjolund@mosquitoes.se
tel: 060-157226, 070-5157226

Revisor Suppleanter
Veronica Bertilsson
e-post: veronica.bertilsson@mosquitoes.se
tel: 070-228 34 65

Joakim Hedman
e-post: joakim.hedman@mosquitoes.se
tel: 060-175302, 070-6238262

Valberedningen
Veronica Bertilsson
e-post: veronica.bertilsson@mosquitoes.se
tel: 070-228 34 65

Magnus Martinsson
e-post: magnus.martinsson@mosquitoes.se
tel: 060-125422

Caroline Eriksson
e-post: caroline.eriksson@mosquitoes.se
tel:KOMMITTÉER
Ungdomskommittén
e-post: uk@mosquitoes.se

Veronica Bertilsson
e-post: veronica.bertilsson@mosquitoes.se
tel: 060-177919, 070-2283465

Martin Olsson
e-post: martin.olsson@mosquitoes.se
tel: tel: 073-048 44 88

Kent Sjölund
e-post: kent.sjolund@mosquitoes.se
tel: 070-5157226

Plankommittén
e-post: pk@mosquitoes.se

Bengt Eriksson
e-post: bengt.eriksson@mosquitoes.se
tel: 0735-830955

Anders Höglund
e-post: anders.hoglund@mosquitoes.se
tel: 060-173206, 070-5164622

Basebollkommittén
e-post: bk@mosquitoes.se

Per Sahlin
e-post: per.sahlin@mosquitoes.se
tel: 060-173777(b), 070-5890035

Jonny Runa
e-post: jonny.runa@mosquitoes.se
tel: 070-2787021

Åsa Höglund
e-post: asa.hoglund@mosquitoes.se
tel: 060-173206

Softbollkommittén
e-post: sk@mosquitoes.se

Lotta Tjernberg
e-post: lotta.tjernberg@mosquitoes.se
tel: 070-661 67 53

Krister Smedberg
e-post: krister.smedberg@mosquitoes.se
tel: 060-616064(b), 070-5860884

Barbro Sahlin
e-post: barbro.sahlin@mosquitoes.se
tel: 060-177737(b), 070-3696974ÖVRIG INFORMATION
Stadgar antagna 2009-01-14 (pdf, 284 kb)
Föreningspolicy antagen 2004-02-23 (pdf, 78 kb)

Official Logotype (pdf, 713kb)
Official Logotype, Old (pdf, 468kb)
Official Logotype, 1977 (pdf, 460kb)

Logotypen
kan öppnas och användas i valfritt bildhanteringsprogram. Tänk dock på gällande copyrightlagar.

Om det föreligger någon oklarhet eller osäkerhet i vad ni får använda logotypen till så skicka ett mail till styrelsen eller till webmaster.MEDLEMSAVGIFTER 2011

Medlemsavgift: 100kr

Familjeavgift (två medlemmar och flera): 200kr

Stödmedlem: 100kr

Medlemskortet är fyllt med olika förmånserbjudanden som du
kan utnyttja under 2011.


Träningsavgifter för 2011:

Senior, 20 år och över:
1400kr

Senior/Junior, 16-19 år:
1000kr

Sponsring kan anses som betalning av träningsavgift.


A-ungdom (13-15 år):
450kr

B-ungdom (10-12 år):
250kr


Vid sponsring som delbetalning av träningsavgift måste du kontakta kassören innan för att komma överens.

Senast 28:e februari
Junior/Senior: Medlemsavgift och minst 400:- av träningsavgiften ska vara inbetald

Ungdom: Medlemsavgift och minst halva träningsavgiften ska vara inbetald

Senast 31:a mars
Hela träningsavgiften ska vara inbetald.

Spelare som börjar senare betalar in så fort som möjligt, kan delas upp på två inbetalningar.

I samband med inbetalning ska ett mail skickas till kassören med uppgifter till vårt medlemsregister. Vi skapar ett nytt register från och med nu.
Vi behöver namn, adress, telefonnr, mailadress och för spelare även personnummer.

Pengar sätts in på klubbens postgiro: 94 23 94-8

Vid frågor, kontakta föreningens kassör:
Monica Hedström
e-post: monica.hedstrom@mosquitoes.se
tel: 060-120912(b)